Velkommen til Dagens bilde!

Dette er en hjemmeside som presenterer noen av bildene vi, og våre venner har tatt opp igjennom årene. Intensjonen med siden er å gjenspeile vår glede av å ta bilder, og å fortelle litt om våre interesser gjennom bilder vi selv har tatt. Ikke alle bildene er av like god kvalitet, men det er heller ikke poenget her. Dette er ikke bilder som er lagt ut for å vinne noen fotokonkurranse, men fotoer som skal gjenspeile gleden av å eie, og bruke et digitalkamera.

Skriv gjerne noen ord i gjesteboka.

Eller du kan kontakte oss på e-post: post@dagensbilde.com

 

Siden er under utvikling, og nye bilder og linker vil stadig bli lagt til.

 

Webmaster: Jørn. E. Øverby